Vekogroup enVekogroup bgVekogroup ruVekogroup arab

Learn more about:

Loading...

Новини за Шенген

Притежателите на шенгенски визи ще могат да посещават и пребивават в България без български визи.

На днешното си заседание правителството, по предложение на министър-председателя, реши, че до  датата на пълното присъединяване на България към Шенгенското пространство България едностранно ще прилага безвизов режим към притежателите на валидни шенгенски визи. С това свое решение България  ще прилага изцяло достиженията на правото от Шенген.

По смисъла на решението притежателите на изброените визи и разрешения за пребиваване  имат право да влизат и пребивават на територията на Република България за период от не повече от три месеца в рамките на всеки шестмесечен период, считано от датата на първото влизане, без да притежават  българска  виза за краткосрочно пребиваване.

На практика това решение ще засегне гражданите на всички държави, които имат в момента визов режим с България и респективно с ЕС. По този начин граждани на Китайската народна република, Турция, Руската федерация, Казахстан и много други държави, които имат вече издадени шенгенски визи или разрешения за пребиваване  ще могат без допълнителни усилия да пребивават на територията на Република България. Притежателите на такива визи са преди всичко бизнесмени, хора със сериозен икономически потенциал, които търсят място за своите инвестиции, други потенциални бенефициенти на това решение са туристи, които искат да посетят нашето Черноморие или българските планински курорти.

Постепенните усилия на правителството за облекчаване на визовия режим за граждани на трети страни, които посещават България с цел туризъм или бизнес, имат и конкретни резултати: през 2011 г. българските консулски служби са издали 733 623 визи, което представлява ръст от 18% в сравнение с 2010 г.


created by SEO web design